Karate pre deti a mládež

Karate do – v preklade karate cesta môže byť veľmi vítanou aktivitou aj pre Vaše dieťa. Tréning Karate priaznivo vplýva na samotný vývoj cvičenca. Rozvíja reflexy, rýchlosť, vytrvalosť, ale aj trpezlivosť, pozornosť, či kreativitu. Samotný tréning prebieha v Dojo – telocvični. Cvičenci sú rozdelení do skupín podľa náročnosti tréningu.

Pri tréningu detí sa do samotného procesu výuky zaraďujú aj rôzne hry a súťaže, ktoré robia tréning zaujímavejším, pestrejším a pútavejším. Deti sa popri nácviku techník Karate a základnej sebaobrany súčasne zabavia a uvoľnia, ale rovnako sa aj mnohému priučia.

Po zvládnutí základných techník sú cvičenci preradení do skupiny pokročilých kde si zdokonaľujú svoju technickú vyspelosť a kondíciu. V tejto časti je už tréning úzko spätý s prípravou cvičencov na súťaže karate. V karate sa usporadúva množstvo súťaží, ktorých sa zúčastňujú aj naši pretekári.

Karate bude od roku 2020 zaradene do olympijských športov, čo určite pridá na jeho atraktivite medzi športovo založenými cvičencami.

Samotný tréning pomáha deťom začleniť sa do kolektívu, učí ich spolupráci, rešpektu, vzájomnej tolerancii a pomáha im získať zdravé sebavedomie. Keď sa to naučia už v rannom veku, určite to bude pre nich prínosom aj v budúcnosti, v škole, či neskôr v práci. Tréning pod vedením učiteľov Karate vychováva cvičencov k etike, vedie ich k budovaniu správneho vnútorného postoja voči sebe samému a voči životu. Cvičiaci sa učia zodpovednosti, zmyslu pre kolektív, vzájomnej pomoci a spolupráci, vytrvalosti, rozhodnosti a trpezlivosti. Samozrejmosťou je rešpekt a úcta voči sebe samému i voči spolu cvičiacim a vnímavosť voči tomu, čo sa deje okolo. Takýto vnútorný postoj vedie a pomáha dnešnej generácií detí a mladých ľudí rozvíjať sa smerom, ktorý im pomôže naplniť ich životné poslanie.

Nezanedbateľným bonusom pri cvičení karate u detí je osvojenie si základov sebaobrany, čo v dnešnej dobe určite príde vhod.

 

Zápis nových členov

 

logo bushido karate vrable

Časy tréningov

Pondelok: 17:30 - 19:00
Streda:  17:00 - 18:30

Miesto tréningov

  • Ulica 1 Mája,
  • Športová hala T18
  • (pri stanici SAD)
  • Vráble

Zobraziť na mape