Cvičíme KARATE - školu goju ryu. Tréning obnáša nevyhnutnú fyzickú prípravu, teda rozvoj sily, výbušnosti aj pružnosti tela. Venujeme sa spevneniu úderových plôch a skutočnej sile jednotlivých techník.

Technický tréning je sústredený na zvládnutie jednotlivých úderov a kopov, nácvikom zostav „kata“ a ich praktickú aplikáciu v boji. Viac o tom z čoho samotný tréning pozostáva si prečítajte v tomto článku.

 

Z čoho pozostáva tréning?

Rozcvička

rozcvickaRozcvičku zaviedol už Miyagi Chojun sensei, zakladateľ goyu ryu karate. Táto dômyselná rozcvička dbá na prehriatie a pretiahnutie celého tela a súčasne obsahuje aj pohyby, ktoré priamo nadväzujú na techniku karate. Rozcvička je neoddeliteľnou súčasťou goju ryu karate už bezmála 100 rokov.

 

Základná technika – Kihon:

Metodika karate kladie dôraz na dôkladný nácvik techniky pred jej uvedením do praxe. Pojem kihon (jap. základ) zahŕňa nácvik úderov, kopov, krytov a postojov, ale aj presunov či ohybov. Cieľom je zdokonaliť sa v technike a dokázať skombinovať všetky tieto prvky dohromady.

 

Kata:

Kata je jedna z troch hlavných častí karate. / Kihon, Kumite, Kata / je to vlastne tieňový boj s niekoľkými imaginárnymi útočníkmi. Ešte pred tým, než sa zaviedlo kumite, to bol jediný spôsob nácviku techník do sebaobrany. Kata slúži k nácviku štartov, obratov, prechodu medzi postojmi, rýchlosti, mentálnej sily, nácviku KIME, k fyzickému rozvoju a precvičeniu všetkých techník.

 

Bunkai:

Slovom Bunkai označujeme rozobratie kata na jednotlivé techniky, predovšetkým však ich nácvik so súperom – sparing partnerom . Až podrobným štúdiom a praktickým použitím možno porozumieť významu zostáv kata a zmyslom ich existencie.

 

Cvičný boj – Kumite

kumiteNadobudnuté schopnosti a vedomosti je nutné neustále zlepšovať a overovať v praxi. Kumite sa delí na niekoľko častí počínajúc riadeným pohybom (jakusoku kumite), až po voľný sparring.

Kumite poskytuje bezpečnú možnosť vyskúšať si nacvičené techniky a zdokonaliť sa v nich. Zároveň je to vhodný spôsob učenia sa prvkov sebaobrany, čo pri dnešnom dianí a šikane nielen v školách príde vhod.

 

Doplnkové cvičenia

Ide o najrôznejšie druhy tréningu podporujúce techniku karate, ako napríklad spevňovanie úderových plôch, nácvik úderov a kopov do lap a blokov, rôzne kondične cvičenia, hry a súťaže.

logo bushido karate vrable

Časy tréningov

Pondelok: 17:00 - 18:30
Streda:  17:00 - 18:30

Miesto tréningov

  • Ulica 1 Mája,
  • Športová hala T18
  • (pri stanici SAD)
  • Vráble

Zobraziť na mape